VÝROBA A SPRÁVA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU V KLADNĚ

Basseth design s.r.o. je výhradním provozovatelem orientačního systému města Kladna s plným dispozičním právem.
Systém zahrnuje celkem 130 míst v katastru města. Je rozmístěn na velké většině křižovatek ve všech sedmi směrech, kterými je možné do Kladna cestovat. Jeho využití umožňuje optimalizovat a zjednodušit cestu do vašeho sídla, popř. provozovny pro vaše klienty. Zároveň trvale zvyšuje povědomí o vašem subjektu.
Jednotlivé sloupky jsou umístěny v souladu se “Stanovením dopravního značení” vydaného okresním úřadem v Kladně dne 17.8. 2001. Značení je provedeno a odsouhlaseno v souladu se zákonem 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění a vyhláškou č. 294/2015 Sb.,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.